SỰ KIỆN MỚI
20
THÁNG 12 / 2022
MEKONG MENTORING – NỐI DÀI CÁNH TAY TIẾP SỨC CHO KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
21
THÁNG 12 / 2022
Chương trình trải nghiệm gọi vốn, đầu tư
5
THÁNG 11 / 2019
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO NHÓM KHỞI NGHIỆP CANTHO STARTUP BOOTCAMP – CASTI HUB 2019
7
THÁNG 9 / 2019
CASTIHUB tổ chức Hội thảo "Kinh nghiệm xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI cho Startup, DNNVV" bắt đầu từ 8 giờ 00, ngày 07/9/2019
Lên đầu trang