Diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Can Tho Start Up Ecosystem
Lịch sự kiện
Sự kiện tư vấn – kết nối ra mắt mạng lưới cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Cần Thơ
MEKONG MENTORING – NỐI DÀI CÁNH TAY TIẾP SỨC CHO KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
(20/12/2022)
Lịch sự kiện
Chương trình trải nghiệm gọi vốn, đầu tư
Chương trình trải nghiệm gọi vốn, đầu tư
(21/12/2022)

Hành trình khởi nghiệp

Diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Cần Thơ

Xem tất cả
Chủ đề

Hỗ trợ - Đầu tư

Diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Cần Thơ

Xem tất cả
Chủ đề

Đào tạo

Diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Cần Thơ

Xem tất cả
Chủ đề
Lên đầu trang